Forfatter

Anders Juhl, Founder & graphic designer

ONE SMALL STEP FOR MANKIND, ONE GIANT LEAP FOR ME 🌕

Først skal der lyde en stor tak til alle der har skubbet, hjulpet og udviklet mig til at have taget et kæmpe skridt og et kæmpe sats. Jeg har valgt at gå fuld tid i min virksomhed DAY01. 🤩 🙏

Det har ikke været en nem beslutning – der er blevet tænkt, grædt og snakket. Men som DAY01 også står for, så handler det om at tage én dag af gangen. Det første skridt er nu taget mod et mål om at kunne hjælpe kunder, min familie og mig selv til en helt ny dag – hver dag.

Navnet DAY01 er i sin enkelthed tanken om en kalender, der kun har én dato – nemlig den første. Det er idéen om at, alle kunder, nye og gamle, skal føle at en helt ny dag starter for dem, når et projekt er afsluttet.

DAY01 er også blevet et personligt brand. Efter at have været lagt ned med angst, hvor familien og jeg har haft en ikke-eksisterende eller velfungerende hverdag, har jeg måtte indse, at man skal tage én dag af gangen.

I er mange, der ved hvad jeg kan, men til dem der kun lige er landet her, så kan jeg hos DAY01 hjælpe med en hel del forskellige ting på det grafiske spektre.

· App design
· Grafisk design
· Logo
· Software design
· Videoredigering
· Visuel identitet
· Webdesign/webudvikling/webshops
… og sikkert en masse andet jeg har glemt

Så hvis du har brug for et kreativt indspark, en hjemmeside eller grafisk design, så tag fat i mig på 27 28 04 90, send en mail på anders.juhl@day01.dk eller besøg day01.dk 🚀

ENGLISH
First, a big thank you to everyone who has pushed, helped, and developed me to take a huge step and a big leap. I have chosen to go full-time in my company DAY01. 🤩 🙏

It hasn’t been an easy decision – I’ve been thinking, crying, talking, and even more thinking. But as DAY01 also stands for, it’s about taking one day at a time. The first step has now been taken towards a goal of being able to help clients, my family, and myself to a completely new day – every day.

The name DAY01 is simply the idea of a calendar that has only one date – the first. It’s the idea that all clients, new and old, should feel like a completely new day starts for them when a project is completed.

DAY01 has become a personal brand. After struggling with anxiety, where my family and I have had a non-existent or dysfunctional everyday life, I have had to realize that you have to take one day at a time.

Many of you know what I can do, but for those who have just landed here, at DAY01, I can help with a lot of different things in the graphic spectrum.

· App design
· Graphic design
· Logo
· Software design
· Video editing
· Visual identity
· Webdesign/webudvikling/webshops
… and probably a lot of other things I have forgotten

So, if you need a creative input, a website, or graphic design, get in touch with me at +45 27 28 04 90, send an email to anders.juhl@day01.dk or visit day01.dk 🚀 (English version is in the works)

Every moment is a new beginning!
How about we start the day together?